Fri frakt┃Bästa i test Ring Light | 100% nöjdhetsgaranti 🧡

Integritetspolicy


COOKIE- OCH SEKRETESSPOLICY HOS SELFIETIME

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas uppgifter in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att skapa mer värde med de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att uppgifter om dig ska samlas in ska du radera dina cookies och avstå att fortsätta använda webbplatsen. I avsnitten nedan berättar vi i detalj om vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies
Webbplatsen använder ”cookies”. Det är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen uppgifter, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies får dock inte innehålla skadlig kod som virus.
Du kan ta bort eller blockera cookies. Det kan du göra genom att följa dessa anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer anvisningarna och tar bort eller blockerar cookies blir annonserna du ser mindre relevanta för dig samtidigt som de visas oftare. Du kan även riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.PERSONUPPGIFTER

Generellt
Personuppgifter är alla typer av information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. vid vanliga interaktioner på webbplatsen, som att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår webbplats.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiskt läge och vilka sidor du klickar på. I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger uppgifterna behandlar vi även: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Det händer vanligtvis när du skapar en inloggning eller när du handlar på webbplatsen.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer endast att användas för det syfte för vilken de samlades in och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter av misstag eller olagligen raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer obehöriga till kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och för att visa de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har begärt, som att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera och förbättra våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller uppgifterna under den tid som är tillåten enligt lag, och vi tar bort dem när de inte längre behövs eller är relevanta. Perioden beror på uppgifternas natur och bakgrunden för lagringen. Det är därför inte möjligt att informera om en allmän tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordran av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den mån uppgifterna är kända och i de fall då vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter det är fråga om i avsnittet om cookies ovan. Uppgifterna används för riktad reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar uppgifter enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post m.m. sker bara om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter adekvat skydd.

Insyn och klagomål
Du har rätt att informeras om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan även återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att korrigera eller radera dem. Förfrågningar om detta kan göras till: info@selfietime.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

SELFIE DAGS
Drewsensvej 100 st
8600
Telefon: 2560xxxx
E-post: info@selfietime.dk